Loader

Gelişimde İnce Detaylar - Müberra Bozdağ

Çocukların 0 ile 4 yaş arası beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bireyin gelecek hayatındaki gelişimi bu yıllarda atılan temellere dayanmaktadır. Bu sebepten kaynaklı bu yaşların tüm gelişim alanları açısından büyük bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hayata alışmakla başlayan bu süreçte yürümekten konuşmaya, sosyal tanımadan bilişsel tanımaya tüm alanlarda hızla bir gelişimle devam eder. Bu yıllarında oluşturdukları temellerin üstüne ileri ki yıllarında beceriler eklemeye devam ederler. Herkes tarafından bilenen bir gerçekte bu temellerin çok sağlam oluşturulması gerekliliğidir. Bebek büyürken onunla birlikte beyni oluşturan küçük nöronlarda hızla gelişmeye devam ederler. Bu gelişimde önemli olan bebeğin biyolojik yapısı kadar çevresindeki bireyler, uyaranlar ve koşullardır. Nöronlar ilk olarak aileyi tanırlar. Aileden gelen bir gülümseme, oyun, ses ve sevgi dolu her temas nöron gelişimine çok büyük bir katkıda bulunurlar. Bireyin biyolojik potansiyelinin iyi olmasına ek en büyük önemli faktör duygusal ve sosyal açıdan zengin bir uyarıcı çevredir.

Gelişimde İnce Detaylar - Müberra Bozdağ

Bebeğin gelişiminde önem arz eden beslenme, uyku, ilgi, sevgi gibi faktörler fiziksel gelişim açısından ne kadar önemli ise sosyal duygusal gelişim açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir.
Bebeklerin bir gün aç kalması bizleri ne kadar endişelendirirse gülümsememesi, bakmaması da bizi bir o kadar endişelendirir.
Yemeyen bir çocuğun fiziksel olarak büyümesi ile ilgili nasıl dikkatli oluyorsak; sosyal çevresi ile ilgilenmeyen bir çocuğun dil gelişimi ve sosyal duygusal gelişimi açısından olgunluğa ulaşamaması ile ilgili de dikkatli olmamız gerekir.
Tüm çocukların doğuştan getirdiği bireysel farklılıkların olduğunu bildiğimiz gerçeğinin yanı sıra bazı farklılıkların müdahale gerektirdiğini de unutmamalıyız.
Kabızlık yaşayan bir çocuk için bizim ailede bu hep var demeyip gerekli uzmanlara nasıl başvurup çocuğun fiziksel bir acı çekmesini durdurmak istiyorsak; biyolojik ve fizyolojik sorunların psikoloji üzerindeki etkisinin olduğunu unutmayıp gerekli uzmana başvurmamız gerekmektedir.
Tüm bunların yanı sıra beklenen zamanda konuşmayan, yürümeyen ya da sosyal etkileşime girmeyen bir çocuk içinde duygusal bir zorluk yaşadığını göz önünde buldurarak; sağlığın hem biyolojik hem ruhsal açıdan tam bir iyilik hali olduğu tanımını unutmamalı ve derhal alandaki uzmanlara başvurmalıyız.
Ayrıca yaşamın ilk yılında beslenme ve uykuda yaşanan birçok problemin, yaşanabilecek bazı sosyal gelişim problemlerinin sinyalleri olabileceğini her zaman göz önünde bulundurmalıyız.
Çocuk gelişimde yaygın olarak karşılaştığımız dil, iletişim ve sosyal gelişim problemleri karşısında ailelerin çoğunlukla ilk fark ettiklerinde gelmediklerini görmekteyiz. Yapmış olduğumuz anketler ile ailelerden duyduğumuz nedenlerden bazıları şu şekildedir.
- Hala, teyze, amca, dayı, kardeş gibi akrabalarda da geç konuşma örneğinin olması ve bundan kaynaklı zamana bırakılması
- Mizaç ve karakterinin böyle olduğunun yorumlanması
- Her çocuğun farklı olabileceğinin savunulması
- Uyku, beslenme ve sindirim problemlerinin sosyal duygusal gelişimle ilgili olduğunun bilinmemesi
- Ailenin kendini mükemmeliyetçi olarak suçlaması
- Ailenin kendisinin abarttığını düşünmesi
- Ailenin çevresindeki bireylerin ailenin kaygısını azaltmak için bir şeyi yok demesi
- Çocuk doktorlarının psikolojik ve psikiyatrik alanlarda da yetkin olduğunun düşünülüp sadece onlara danışılması
- Gelişim testi yaptırmanın gerekliliğinin bilinmemesi
- Bebeğin kilo, boy vb. gelişimleri önemsenirken diğer gelişim alanlarının üzerinde fazla durulmaması
- Ailenin aşırı korumacı yaklaşımından kaynaklı sosyal çevreye dâhil olmamasından kaynaklı olduğunu düşünmesi
- Genetikle ilgili ona çekmiş vb. yorumlarla durumun açıklanması
Sizlerde bu ve benzeri sebeplerle gelişimi ile ilgili farklılık gözlemlediğiniz çocuklarınızın gelişimini zamana bırakmayınız. Her şeyin zamanında ve beklendiği gibi olmadığı durumlarda bir uzmandan destek alınız.

KURUMSAL EĞİTİMLER